Zdraví a bezpečnost kocouře

Letecká společnost nepustí kocouře na palubu, pokud nebude mít osvědčení o tom, že je zdravý a očkovaný. Pozemní personál také může chtít kocouře vizuálně zkontrolovat a posoudit jeho zdravotní stav. Ověřte si také předpisy v zemi, kam kocouř cestuje, jaké jsou podmínky a zda předpisy vůbec přílety kocouřů povolují. Řada veterinářů varuje před podáváním sedativ před letem. I když to může vypadat jako dobrý způsob jak předejít stresu, reakce kocouřů na dané léky může být ve vyšších nadmořských výškách nepředvídatelná. Pokud jakékoliv cestování vašemu kocouřovi nesedí, prodiskutujte vše pečlivě se svým veterinářem. Většina leteckých společností bude určitě chtít přepravku zrentgenovat. Nikdy nenechte kocouře projet rentgenem! Vždy ho vyndejte! Předtím, než ho vytáhnete, se samozřejmě ujistěte, že má svůj obojek se jménem a adresou a že je na vodítku.

Jak je to například u ČSA

Kocouř s sebou musí mít veterinární osvědčení potvrzené státním (úředním) veterinářem ne starší než 72 hodin, a to v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině nebo španělštině. Dále musí být (od věku 3 měsíců) očkován proti vzteklině v době ne kratší než 30 dní a ne delší než 12 měsíců před nástupem do letadla. Platný mezinárodní veterinární očkovací průkaz musí kocouř předložit u české pohraniční veterinární kontroly. Může letět pouze v pevné schránce s dostatečnými otvory pro dýchání a s pevným nepropustným dnem. Cestující si musí přepravu kocouře vždy rezervovat. Na palubě s vámi může letět jenom jeden kocouř ve schránce umístěné pod sedačkou cestujícího ve třídě Y (economy). Hmotnost včetně schrány nesmí překročit 8 kg.

Jak usnadnit příchod nové kočce

Chceme-li přivést do rodiny nové zvíře, je potřebné si uvědomit, že je to pro všechny strany velký stres. Pro nás to milé napnutí z toho, že budeme mít nového člena rodiny, pro naši stávající kočku, že přijde nějaký narušitel jejího teritoria, a pro nově příchozí kočku je tato situace nejhorší, protože jde do cizího prostředí k cizím lidem s cizím zvířetem, které se tváří i chová dost nepřátelsky. Proto bychom měli všem zúčastněným situaci ulehčit.

Educat s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, Tel.: 605 378 991